Trends: Vlaanderen is weer een vakantieland

TRENDS. 07/2021

Xavier Vercaemst moet lang zoeken in de specia­le app op zijn telefoon, die registreert welke ka­mers nog vrij zijn in het viersterrenhotel Andro­meda, op de zeedijk in Oostende. Andromeda telt 111 kamers. “96 pro­cent van de kamers is gevuld”, klinkt het bijna nonchalant. “Zonder negatieve pandemiever­rassingen krijgen we een goede zomer, zoals in normale jaren. En de topperiode moet nog komen, tussen midden juli en midden au­gustus.”
Het toerisme herleeft, na ander­half jaar pandemie. Vooral vakan­tie in eigen land is populair, on­danks het wisselvallige Belgische zomerweer. De kust is het epicen­trum van dat toerisme. “De zomer is veelbelovend gestart”, regis­treert Mieke Dumont, woordvoer­der van Westtour, de toeristische organisatie van de provincie West­Vlaanderen. “In juni kregen we meer dan dubbel zoveel onlineho­telboekingen als vorig jaar voor de maanden juli en augustus. In het eerste weekend van juli kregen we er zelfs evenveel als in het Hemel­vaartweekend in mei, wat een re­cordweekend was.”
Xavier Vercaemst en zijn zaken­partners – zijn echtgenote Inge Decuypere en het echtpaar Jan Dobbelaere en Stefanie Surmont profiteren mee van de rush naar de kust. Samen baten ze er negen hotels uit, van De Panne tot Blan­kenberge. Vier ervan, waaronder Andromeda, liggen in Oostende.


De naam van de keten is C-Hotels Group, maar dat verandert wel­ licht in Flow Hospitality Group. Dat is ook de naam van de wirwar aan vennootschappen van het vier­tal. Een geconsolideerde balans is er niet. “Elk hotel heeft een speci­fieke identiteit”, duidt Jan Dobbe­laere. “Dat gaat van een gezins­hotel tot een formule voor hippe stedelingen. Elk hotel krijgt een stempel. Die ontbreekt vandaag nog te veel bij hotels. Onze gasten willen beleving. De tijd dat een kamer met ontbijt volstond, is voorbij.”

‘Onze gasten willen beleving.
De tijd dat een kamer met
ontbijt volstond, is voorbij’

JAN DOBBELAERE, C-HOTELS GROUP


Omzetklappen
Uit de balanscijfers van een twin­tigtal vennootschappen blijkt dat de hotelexploitatie een winstge­vende activiteit is. Het viertal is ook de eigenaar van het vastgoed, vaak samen met andere investeer­ders. De balans van Hotel Andro­meda vermeldt veel eigen ver­mogen. Maar het hippe hotel Up­stairs, ook in Oostende, had op de balans van 2019 vooral veel bank­schulden. “Dat wij eigenaar van ons vastgoed zijn, was een troef in coronatijden”, vindt Xavier Ver­caemst. “Voor de banken zijn onze hotels een onderliggende zeker­heid. Bovendien is er onderhan­deld over uitstel van terugbetaling van de leningen.”
De negen hotels bleven tijdens de eerste lockdown vorig jaar geslo­ten. Bij de tweede lockdown, vanaf oktober, opende hotel Andromeda, maar de drie andere hotels in Oos­tende bleven dicht. “Door de pan­demie haalden we vorig jaar een derde minder omzet.”
Dat was in lijn met de algemene Vlaamse markt. “In 2020 hadden de hotels in Vlaanderen een bezet­ting van gemiddeld 26 procent”, weet Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen, het over­heidsorgaan voor het toerisme.
“De kust deed het nog het best, met een derde minder overnach­tingen. In de kunststeden daalden die met bijna drie kwart.”

logo Flow Hospitality Group

Copyright Flow Hospitality Group © All Rights Reserved